BIP OUW - archiwalny serwis (13.11.2014)
^ Wróć na górę strony

Radosna Szkoła - Dokumenty niezbędne do rozliczenia dotacji celowej w ramach Radosnej Szkoły - place zabaw

Dokumenty niezbędne do rozliczenia finansowego i rzeczowego dotacji przyznanej w 2014 r. na utworzenie/modernizację/utworzenie i modernizację szkolnych placów zabaww szkołachw ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących
w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła’’

 WAŻNE: Dotyczy umów w sprawie przekazania dotacji celowej z budżetu państwa w roku 2014

Opolski Urząd Wojewódzki
Karta Usługi
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ – RADOSNA SZKOŁA –place zabaw
Miejsce załatwienia sprawy Kontakt

Wydział Infrastruktury i Nieruchomości

Oddział Infrastruktury i Programów Rządowych

Pok. 503 Piętro V

Tel.:  77 45 24 535

email: gturczynska(at)opole(.)uw(.)gov(.)pl
Warunki niezbędne do załatwienia sprawy

Umowa w sprawie przekazania dotacji celowej z budżetu państwa na utworzenie/modernizację/utworzenie i modernizację szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia  - „Radosna Szkoła” zawarta pomiędzy Podmiotem, wyłonionym
w ramach konkursu a Wojewodą Opolskim.

Wymagane dokumenty - Wniosek dot. rozliczenia finansowego i rzeczowego dotacji celowej z budżetu państwa na utworzenie/modernizację/utworzenie i modernizację szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących  w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia  - „Radosna Szkoła”.
Opłaty brak
Termin składania dokumentów

Określony w umowie w sprawie przekazania dotacji celowej
z budżetu państwa na utworzenie/modernizację/utworzenie
i modernizację szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia  - „Radosna Szkoła”.

Termin załatwienia sprawy 30 dni od daty wpływu poprawnego wniosku dot. rozliczenia finansowego i rzeczowego dotacji celowej z budżetu państwa.
Podstawa prawna
 • Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).
 • Ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.).
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.).
 • Uchwała Rady Ministrów z dnia 4 października 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania
  i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - „Radosna szkoła”.
 • Uchwała Rady Ministrów z 10 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących
  w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - „Radosna szkoła”.
 • Uchwała Rady Ministrów z 7 lipca 2009 r. w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych
  I stopnia - „Radosna szkoła”.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 4 października 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania  i opieki w klasach I-III szkół  podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia (Dz. U. z 2010 r. Nr 187, poz. 1253).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 7 lipca 2009 r. w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół  podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia (Dz. U. z 2009 r. Nr 110, poz. 915).
Dodatkowe informacje

Zgodnie z zapisem par. 4 ust. 3 Umowy w sprawie przekazania dotacji celowej z budżetu państwa w roku 2014 na utworzenie/modernizację/utworzenie i modernizację szkolnych placów zabaw, Podmiot składa Dysponentowi wniosek dot. rozliczenia finansowego i rzeczowego zrealizowanego zadania oraz zadeklarowanego wkładu własnego w terminie 30 dni od dnia poniesienia ostatniego wydatku. Jeśli ostatni wydatek w ramach zadania został poniesiony po 1 grudnia 2014 r., Podmiot składa rozliczenie nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 r.

Tryb odwoławczy

Zgodnie z kpa

Informacje redakcyjne -

Pliki załączone do artykułu:

Wytworzył: Radosław Miążek

Wprowadził: Mariola Flis

Opublikował: Mariola Flis

Liczba wyświetleń: 1538

Data wytworzenia: 2013-07-19

Data publikacji: 2013-08-14 08:23:43

Ostatnio Aktualizował: Iwona Turko

Data ostatniej zmiany: 2014-10-29 11:44:51

Historia zmian artykułu
 • 2014-10-29 11:44:51 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Iwona Turko, zmiana czcionki
  • 2014-10-29 11:42:57 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Iwona Turko, zmiana czcionki
  • 2014-10-29 11:22:48 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Iwona Turko, Dodano nowy załącznik: pz-przykladowy-opis-faktury.doc
  • 2014-10-29 11:22:41 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Iwona Turko, Dodano nowy załącznik: pz-wniosek-dotyczacy-rozliczenia-finansowego-i-rzeczowego-dotacji-celowejw-2014-r-3.xls
  • 2014-10-29 11:22:32 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Iwona Turko, Dodano nowy załącznik: pz-instrukcja-wypelniania.doc
  • 2014-10-29 11:21:58 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Iwona Turko, Usunięto załącznik: pz-przykladowy-opis-faktury.doc
  • 2014-10-29 11:21:57 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Iwona Turko, Usunięto załącznik: pz-wniosek-dotyczacy-rozliczenia-finansowego-i-rzeczowego-dotacji-celowej.xls
  • 2014-10-29 11:21:55 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Iwona Turko, Usunięto załącznik: pz-instrukcja-wypelniania.doc
  • 2014-10-29 11:19:17 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Grażyna Turczyńska, zmiana organizacyjna
  • 2014-04-01 09:00:49 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Mariola Flis, polecenie administratora
  • 2013-10-28 12:55:53 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Mariola Flis, Dodano nowy załącznik: pz-przykladowy-opis-faktury.doc
  • 2013-10-28 12:55:53 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Mariola Flis, Dodano nowy załącznik: pz-instrukcja-wypelniania.doc
  • 2013-10-28 12:55:53 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Mariola Flis, Dodano nowy załącznik: pz-wniosek-dotyczacy-rozliczenia-finansowego-i-rzeczowego-dotacji-celowej.xls
  • 2013-10-28 12:54:58 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Mariola Flis, Usunięto załącznik: pz-wniosek-dotyczacy-rozliczenia-finansowego-i-rzeczowego-dotacji-celowej.xls
  • 2013-10-28 12:54:57 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Mariola Flis, Usunięto załącznik: pz-przykladowy-opis-faktury.doc
  • 2013-10-28 12:54:54 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Mariola Flis, Usunięto załącznik: pz-instrukcja-wypelniania.doc
Pokaż wszystkie

.