BIP OUW - archiwalny serwis (13.11.2014)
^ Wróć na górę strony

Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dziennik UE

Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych (j.t. Dz. U. z 2011 r. nr 197, poz. 1172) udostępnia się nieodpłatnie Dziennik Ustaw i Monitor Polski do wglądu i do pobrania w formie dokumentu elektronicznego pod podanymi niżej adresami:

http://dziennikustaw.gov.pl

http://monitorpolski.gov.pl


Zgodnie z art. 29b ust. 1 wyżej wymienionej ustawy udostępnia się nieodpłatnie zbiory Dziennika UE w języku polskim w postaci elektronicznej pod podanymi niżej adresem:

http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=pl

Wytworzył: Anna Marczak - Puc

Wprowadził: Iwona Baran - Proniewicz

Opublikował: Iwona Baran - Proniewicz

Liczba wyświetleń: 3496

Data wytworzenia: 2014-03-04

Data publikacji: 2014-03-04 14:13:25

Ostatnio Aktualizował: Iwona Baran - Proniewicz

Data ostatniej zmiany: 2014-03-04 14:11:18

.