BIP OUW - archiwalny serwis (13.11.2014)
^ Wróć na górę strony

Instrukcja obsługi strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej (dalej BIP) Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego jest ogólnodostępnym portalem internetowym, o którym mowa w art. 8 ust. 1, ust. 2 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (DZ. U. Nr 112, poz. 1198), spełniającym wymogi Rozporządzenie MSWiA w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 22 stycznia 2007 r. (Dz. U. Nr 10, poz. 68).

 

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNYCH ZAMIESZCZONYCH W BIP

Informacje publiczne zawarte w naszym Biuletynie udostępniamy wszystkim zainteresowanym (odwiedzającym) przez 24h/dobę, bez przerwy. W przypadku krytycznej awarii serwera podmiotowej strony BIP odwiedzający są informowani o chwilowym zablokowaniu połączeń z tą stroną. Dostęp do informacji publicznych zamieszczonych w naszym BIP jest również możliwy przez stronę główną BIP posiadającą adres URL - www.bip.gov.pl - z menu nagłówka strony.

 

ELEMENTY STRONY BIP

Strona Biuletynu Informacji Publicznej składa się z 4 części:

 •   nagłówka,
 •   menu przedmiotowego,
 •   menu podmiotowego
 •   pola publikacji treści.

 

Wygląd i zawartość nagłówka oraz menu przedmiotowego i podmiotowego są identyczne na wszystkich podstronach Biuletynu, natomiast zawartość pola publikacji treści ulega zmianie w zależności od wyboru danego działu (z nagłówka lub menu przedmiotowego) i wyświetlanej treści.

 

NAGŁÓWEK

W górnej części nagłówka znajdują się:

 •   logo (znak graficzny) wraz z nazwą podmiotu prowadzącego stronę BIP,
 •   przycisk włączenia wersji kontrastowej przeznaczonej dla osób niedowidzących,
 •   moduł wyszukujący - pozwala na sprawne wyszukanie danej informacji w zawartości całego Biuletynu. Należy wpisać w okno wyszukiwarki szukany wyraz lub frazę, a następnie wcisnąć klawisz Enter.

 

Nagłówek zawiera menu, które wywołuje kolejno (patrząc od lewej strony):

 •   Stronę główną BIP prowadzoną przez Ministra Administracji i Cyfryzacji, o której mowa w art.9   ust. 1 Rozporządzeni MSWiA w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 22 stycznia 2007 r. (Dz. U. Nr 10, poz. 68),
 •   Internetową stronę główną Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 •   Niniejszą instrukcja korzystania z BIP,
 •   Redakcję biuletynu - dane teleadresowe zespołu redagującego podmiotową stronę Biuletynu,
 •   Mapę strony - przedstawia całą zawartość menu tematycznego ukazanego w formie struktury  drzewiastej. Mapa pozwala na zorientowanie się co do   położenia w menu danego działu względem   pozostałych działów, oraz umożliwia bezpośrednie przejście do jego zawartości.
 •   Poradnik klienta administracji rządowej -  zawiera opis podstawowych praw obywatela w urzędzie,
 •   BIP - strona archiwalna - dostęp do strony archiwalnej, działającej do 30.06.2013r.
 •  Formularz kontaktowy  - ułatwia mailowy kontakt klienta z Opolskim Urzędem Wojewódzkim.

 

W dolnej części nagłówka jest wyświetlana ścieżka dostępu do informacji, która wskazuje aktualny poziom menu, może też służyć do przeniesienia się do wcześniejszych poziomów menu.

 

MENU PRZEDMIOTOWE

Lewą stronę strony zajmuje kolumna stanowiąca menu przedmiotowe, czyli wykaz kategorii tematycznych, w jakie są zestawione informacje publiczne udostępniane w BIP.

 

MENU PODMIOTOWE

Dolną część strony Biuletynu zajmują trzy kolumny zawierające odwołania do artykułów dotyczących Wojewody, Urzędu Wojewódzkiego i AdministracjiPublicznej.

 

POLE PUBLIKACJI TREŚCI

Środkowa część strony Biuletynu to pole przeznaczone do wyświetlania treści zawartych w poszczególnych działach i poddziałach BIP.

 

ELEMENTY INFORMACJI PUBLICZNEJ

Informacja publiczna, jaka została opublikowana w BIP, poza swą treścią w postaci tekstu, załączników, linków, zdjęć, tabel, itp., posiada na końcu stopkę informacyjną określającą:

 •   tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji,
 •   tożsamość osoby (redaktora), która wprowadziła informację do BIP,
 •   oznaczenie czasu wytworzenia informacji i czasu jej udostępnienia w BIP,
 •   dane o ostatnio przeprowadzonej zmianie jej treści: data zmiany, streszczenie, na czym zmiana polegała, tożsamość osoby dokonującej zmiany,
 •   rejestr wszystkich zmian, jakim informacja była poddawana od momentu jej udostępnienia w BIP.

 

Ikony znajdująca się pod publikowaną treścią oznaczają:

 • ikona drukarki - możliwość wydrukowania treści informacji publicznej, bez nagłówka i menu tematycznego BIP,
 • ikona koperty - wywołanie linku do wysłania artykułu poprzez pocztę elektroniczną,
 • ikona kartki - polecenie zapisania artykułu w formacie dokumnetu pdf.

 

 

 

Wytworzył: Lidia Kowal

Wprowadził: Lidia Kowal

Opublikował: Lidia Kowal

Liczba wyświetleń: 4818

Data wytworzenia: 2013-07-04

Data publikacji: 2013-07-04 13:30:22

Ostatnio Aktualizował: Lidia Kowal

Data ostatniej zmiany: 2014-03-21 13:44:59

Historia zmian artykułu
 • 2014-03-21 13:44:59 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Lidia Kowal, korekta edycji artykułu
  • 2014-01-29 13:09:42 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Lidia Kowal, Korekta edycji
  • 2014-01-29 13:07:18 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Lidia Kowal, Korekta edycji
  • 2014-01-29 12:57:47 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Lidia Kowal, Aktualizacja artykułu, w związku z pojawieniem się nowych zakładek w menu górnym: BIP - strona archiwalna i Formularz kontaktowyz
Pokaż wszystkie

.