BIP OUW - archiwalny serwis (13.11.2014)
^ Wróć na górę strony

Odwołania od decyzji wydawanych w I instancji przez Starostów w sprawach świadczeń z tytułu bezrobocia

ODWOŁANIA OD DECYZJI WYDAWANYCH W I INSTANCJI PRZEZ STAROSTÓW W SPRAWACH ŚWIADCZEŃ Z TYTUŁU BEZROBOCIA

 

  • zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 4 oraz  ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 674 ze zm.), do zadań wojewody należy realizacja zadań organu wyższego stopnia w postępowaniu administracyjnym w sprawach dotyczących świadczeń z tytułu bezrobocia.
  • odwołanie należy wnieść za pośrednictwem organu pierwszej instancji w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.
  • wojewoda rozpatruje odwołania zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego w terminie do miesiąca, poprzez wydanie decyzji w II instancji.
  • na decyzję wojewody przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Kośnego 70. Skargę należy złożyć w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Wojewody Opolskiego.

 

KONTAKT

Oddział ds. Pracy - pok. 518

tel.  77 45 24 121

Wytworzył: Wacław Krawczuk

Wprowadził: Aneta Stankiewicz

Opublikował: Aneta Stankiewicz

Liczba wyświetleń: 3502

Data wytworzenia: 2013-07-30

Data publikacji: 2013-07-30 14:44:44

Ostatnio Aktualizował: Aneta Stankiewicz

Data ostatniej zmiany: 2013-10-25 13:52:32

Historia zmian artykułu
  • 2013-10-25 13:52:33 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Aneta Stankiewicz, Zmiana pokoju przez pracownika

.