BIP OUW - archiwalny serwis (13.11.2014)
^ Wróć na górę strony

Placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podzeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej - wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie placówki

Opolski Urząd Wojewódzki
Karta Usługi
Wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej
Miejsce załatwienia sprawy Kontakt

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia - Oddział Nadzoru i Kontroli Pomocy Społecznej

Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się  osobiście.

Oddział Nadzoru i Kontroli Pomocy Społecznej – pokoje: 517, 520, 522.

Informacje można uzyskać również telefonicznie od poniedziałku  do piątku w godzinach 7:30-15:30 pod nr tel.: 77/4524249,  77/4524227, 77/4524563.
Warunki niezbędne do załatwienia sprawy

Wniosek o zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku;

lub

Wniosek o zezwolenie na prowadzenie w ramach działalności statutowej placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

Wymagane dokumenty
  • wniosek o zezwolenie: zał. do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę (Dz. U. Nr 86, poz. 739) lub zał. do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej  z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie w ramach działalności statutowej placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wiek (Dz. U. Nr 86, poz. 740);
  • dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na której usytuowana jest placówka;
  • zaświadczenie właściwego organu potwierdzające możliwość użytkowania obiektu, określoną w kategorii XI załącznika do ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane  (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 j.t. z późn. zm.);
  • koncepcja prowadzenia placówki; 
  • informacja o sposobie finansowania placówki i niezaleganiu z płatnościami wobec urzędu skarbowego oraz składkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
  • informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności osoby, która będzie kierowała placówką i zaświadczenie, że ze względu na stan zdrowia jest ona zdolna do prowadzenia placówki. 
Opłaty Bez opłat.
Termin składania dokumentów Dowolny – na wniosek.
Termin załatwienia sprawy W terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zezwolenie dokonywane  są oględziny obiektu,  w którym jest usytuowana placówka, a rozpatrzenie wniosku następuje w terminie 14 dni od dnia zakończenia oględzin obiektu.
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2013, poz.182  j.t. z późn. zm.);

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę (Dz. U. Nr 86, poz. 739);

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej  z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie w ramach działalności statutowej placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku  ( Dz. U. Nr 86, poz. 740);

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 j. t.).
Dodatkowe informacje Wojewoda wydaje zezwolenie na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku na wniosek podmiotu, który spełnia warunki i standardy określone w ustawie o pomocy społecznej oraz  po przeprowadzeniu oględzin obiektu, w którym usytuowana jest placówka. Zezwolenie wydawane jest w formie decyzji administracyjnej, na czas określony albo nieokreślony, zgodnie z wnioskiem podmiotu występującego o zezwolenie.
Tryb odwoławczy Od decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem Wojewody Opolskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Informacje redakcyjne

Opracowała: Aleksandra Kędzierska - Buczyńska – inspektor wojewódzki - Oddział Nadzoru i Kontroli Pomocy Społecznej.

Pliki załączone do artykułu:

Wytworzył: Aleksandra Kędzierska - Buczyńska

Wprowadził: Aneta Stankiewicz

Opublikował: Aneta Stankiewicz

Liczba wyświetleń: 3896

Data wytworzenia: 2013-07-25

Data publikacji: 2013-07-25 15:13:48

Ostatnio Aktualizował: Aneta Stankiewicz

Data ostatniej zmiany: 2014-05-29 14:58:04

Historia zmian artykułu
  • 2014-05-29 14:58:04 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Aneta Stankiewicz, Dodano nowy załącznik: wykaz-placowek-zapewniajacych-calodobowa-opieke.xls
    • 2014-05-29 14:57:55 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Aneta Stankiewicz, Usunięto załącznik: wykaz-placowek-zapewniajacych-calodobowa-opieke.xls
Pokaż wszystkie

.