BIP OUW - archiwalny serwis (13.11.2014)
^ Wróć na górę strony

Wnioskowanie o udostępnienie danych z Wojewódzkiego Zbioru Meldunkowego.

Opolski Urząd Wojewódzki
Karta Usługi

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH

Z WOJEWÓDZKIEGO ZBIORU MELDUNKOWEGO 

Miejsce załatwienia sprawy

 

Kontakt

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Oddział Ewidencji Ludności i Wyznań Religijnych

pokój: 325

telefon: 77 45 24 450
Warunki niezbędne do załatwienia sprawy

Dane udostępnia się na podstawie:

 • wskazanego przez wnioskodawcę przepisu prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania udostępnienia danych innej osoby,
 • przedstawienia przez wnioskodawcę wiarygodnej potrzeby posiadania danych – jeżeli żądanie udostępnienia danych nie wynika wprost z przepisów prawa materialnego,
 • załączonych przez wnioskodawcę dokumentów, z których wynika obowiązek wskazania danych osoby (np. wezwanie sądowe, postanowienia i decyzje innych organów).
Wymagane dokumenty
 • Wniosek o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych ze wskazaniem podstawy do żądania udostępnienia danych innej osoby.
 • Potwierdzenie dokonania opłaty za udostępnienie danych

(nie dotyczy zwolnionych z opłaty na podstawie przepisów szczególnych).

Opłaty

31,00 zł – za każde zapytanie o dane jednostkowe 

tj.  informacje dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem – uzyskane ze zbiorów meldunkowych.

 

Opłatę można uiszczać:

 • w kasie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

(ul. Piastowska 14, pok. 36).

 

 • na rachunek bankowy Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
  w Opolu – Wydział Finansów, Budżetu i Certyfikacji

22 1010 1401 0006 9322 3100 0000 - NBP Oddział Opole

 

z dopiskiem "opłata za udostępnienie danych z Wojewódzkiego Zbioru Meldunkowego".

 

Nieodpłatne udostępnienie danych następuje na rzecz podmiotów określonych w art. 44h ust. 1 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

Termin składania dokumentów -
Termin załatwienia sprawy Niezwłocznie – w ciągu 1 miesiąca.
Podstawa prawna
 1. Ustawa z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 993 ze zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 19 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2008 r. nr 214, poz. 1353 ze zm.).
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z 19 listopada 2008 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, zbioru PESEL, ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz sposobu wnoszenia tych opłat (Dz. U. z 2008 r. nr 207, poz. 1298).
Dodatkowe informacje

Sposób załatwienia wniosku:

 • informacja (w przypadku uwzględnienia wniosku),
 • decyzja (w przypadku odmowy uwzględnienia wniosku).
Tryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie udostępnienia danych służy odwołanie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za pośrednictwem Wojewody Opolskiego.

Informacje redakcyjne -

Pliki załączone do artykułu:

Wytworzył: Sylwia Mielczarek

Wprowadził: Magdalena Średniawska

Opublikował: Magdalena Średniawska

Liczba wyświetleń: 3873

Data wytworzenia: 2013-07-12

Data publikacji: 2013-07-12 10:38:29

Ostatnio Aktualizował: Magdalena Średniawska

Data ostatniej zmiany: 2014-05-23 12:53:44

Historia zmian artykułu
 • 2014-05-23 12:53:44 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Magdalena Średniawska, edycja

.