BIP OUW - archiwalny serwis (13.11.2014)
^ Wróć na górę strony

Wniosek o wpis do Rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy

Opolski Urząd Wojewódzki
Karta Usługi
Wniosek o wpis do Rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy
Miejsce załatwienia sprawy Kontakt

Wydział Infrastruktury i Nieruchomości

Oddział Infrastruktury i Programów Rządowych

Pokój: 412

Tel.: 77 45-24-323, fax: 77 44-15-273
Warunki niezbędne do załatwienia sprawy Prawidłowo sporządzony wniosek
Wymagane dokumenty wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy, zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy (Dz. U. z 2013 r. poz. 91)
Opłaty

600 zł – opłata za wpis do rejestru ośrodków doskonalenia techniki jazdy,

1 zł – opłata ewidencyjna.

Opłaty należy dokonać na konto Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu nr 22 1010 1401 0006 9322 3100 0000 lub w Kasie OUW.

Kasa jest czynna od godziny 9.00 do godz.14.00.
Termin składania dokumentów -
Termin załatwienia sprawy 7 dni od wpływu wniosku do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Podstawa prawna

- ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2011 r. nr 30, poz. 151 z póżn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy (Dz.U. z 2013 r. poz. 91),

- ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 447).
Dodatkowe informacje -
Tryb odwoławczy

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej za pośrednictwem Wojewody Opolskiego

Informacje redakcyjne

Opracował: Mariusz Tuszakowski – Z-ca Kierownika Oddziału Infrastruktury i Programów Rządowych

Zatwierdził: Małgorzata Kałuża-Swoboda – Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości

Pliki załączone do artykułu:

Wytworzył: Małgorzta Kaluża-Swoboda

Wprowadził: Iwona Turko

Opublikował: Iwona Turko

Liczba wyświetleń: 1173

Data wytworzenia: 2013-02-28

Data publikacji: 2013-08-23 14:09:02

Ostatnio Aktualizował: Iwona Turko

Data ostatniej zmiany: 2014-07-04 10:13:03

Historia zmian artykułu
  • 2014-07-04 10:13:03 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Iwona Turko, zmiana stanowiska osoby opracowującej
    • 2014-07-04 10:07:31 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Iwona Turko, zmiana nazwy Oddziału
    • 2013-10-16 14:10:44 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Iwona Turko, Dodano nowy załącznik: wykaz-odtj-w-wojewodztwie-opolskim.doc
    • 2013-10-16 14:10:38 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Iwona Turko, Usunięto załącznik: wykaz-odtj-w-wojewodztwie-opolskim.doc
    • 2013-10-14 13:52:59 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Iwona Turko, Dodano nowy załącznik: wykaz-odtj-w-wojewodztwie-opolskim.doc
Pokaż wszystkie

.