BIP OUW - archiwalny serwis (13.11.2014)
^ Wróć na górę strony

Wnioskowanie o dofinansowanie przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa wykonania prac remontowych na cmentarzach, kwaterach i mogiłach wojennych.

Opolski Urząd Wojewódzki
Karta Usługi
WNIOSKOWANIE O DOFINANSOWANIE PRZEZ  RADĘ OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZEŃSTWA WYKONANIA PRAC REMONTOWYCH NA CMENTARZACH, KWATERACH I MOGIŁACH WOJENNYCH

Miejsce załatwienia sprawy

 

Kontakt

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Oddział Organizacji oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych

pokój: 333

 

telefon: 77 45 24 517
Warunki niezbędne do załatwienia sprawy Wniosek oficjalny o dofinansowanie.
Wymagane dokumenty
  • Oficjalny wniosek o dofinansowanie przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa wykonania prac remontowych na cmentarzach, kwaterach i mogiłach wojennych.
  • Całkowity przewidywany zakres prac (według projektu, potwierdzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przy obiektach objętych ochroną konserwatorską).
  • Kosztorys planowanych prac.
  • Plan sytuacyjny usytuowania obiektu.
  • Dokumentacja fotograficzna ilustrująca aktualny stan obiektu przewidzianego do remontu.
  • Odpis pełnej treści inskrypcji znajdujących się na mogile lub na elemencie centralnym wraz z dokumentacją fotograficzną elementów symbolicznych.
Opłaty brak
Termin składania dokumentów -
Termin załatwienia sprawy 30 dni od daty złożenia wniosku o wydanie opinii.
Podstawa prawna
  1. Ustawa z dnia 28 marca 1933r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39, poz. 311. z późn. zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 23 października 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wojskowych i Opieki Społecznej w sprawie wykonania ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 85, poz. 595).
Dodatkowe informacje -
Tryb odwoławczy -
Informacje redakcyjne  

Wytworzył: Joanna Michalak

Wprowadził: Magdalena Średniawska

Opublikował: Magdalena Średniawska

Liczba wyświetleń: 3718

Data wytworzenia: 2013-07-30

Data publikacji: 2013-07-30 11:33:34

Ostatnio Aktualizował: Magdalena Średniawska

Data ostatniej zmiany: 2013-08-19 12:27:36

.