BIP OUW - archiwalny serwis (13.11.2014)
^ Wróć na górę strony

Wnioskowanie o zaopiniowanie upamiętnienia (pomniki, tablice).

Opolski Urząd Wojewódzki
Karta Usługi

WNIOSKOWANIE O ZAOPINIOWANIE UPAMIĘTNIENIA

(POMNIKA, TABLICY)

Miejsce załatwienia sprawy

 

Kontakt

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Oddział Organizacji oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych

pokój: 333

telefon: 77 45 24 517
Warunki niezbędne do załatwienia sprawy Podjęcie uchwały przez Radę Gminy o trwałym upamiętnieniu.
Wymagane dokumenty
 • Oficjalny wniosek o zaopiniowanie upamiętnienia.
 • Uzasadnienie wniosku wraz z odpowiednią dokumentacją historyczno-fotograficzną.
 • Projekt funkcjonalno-przestrzenny zagospodarowania terenu oraz koncepcja plastyczna obiektu we właściwej skali pozwalająca na ocenę projektu.
 • Aktualna mapa ewidencji gruntów i wypis z rejestru gruntów.
 • Kalkulacja kosztów ze wskazaniem sposobu finansowania realizacji projektu upamiętnienia.
 • Treść napisów upamiętniających.
 • Uchwała Rady Gminy o trwałym upamiętnieniu.
 • Zgoda właściciela gruntu lub obiektu na wzniesienie pomnika lub umieszczenie symbolu.
 • Projekt decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Opłaty brak
Termin składania dokumentów -
Termin załatwienia sprawy 30 dni od daty złożenia wniosku o wydanie opinii.
Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 21 stycznia 1988 o Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (Dz. U. Nr 2, poz. 2 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1988 r.
  w sprawie organizacji, trybu działania i zasad finansowania Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Komitetów Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (Dz. U. Nr 22, poz. 154).
Dodatkowe informacje
 • Uchwała Nr 1/2000 z 25 lipca 2000r. Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Opolu.
 • Uchwała Nr 1/2008 z 3 listopada 2008r. Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Opolu.
Tryb odwoławczy Odwołanie do Sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie.
Informacje redakcyjne  

Wytworzył: Liliana Wawrzynkiewicz

Wprowadził: Magdalena Średniawska

Opublikował: Magdalena Średniawska

Liczba wyświetleń: 3934

Data wytworzenia: 2013-07-30

Data publikacji: 2013-07-30 11:30:23

Ostatnio Aktualizował: Magdalena Średniawska

Data ostatniej zmiany: 2013-07-31 09:22:47

.