BIP OUW - archiwalny serwis (13.11.2014)
^ Wróć na górę strony

Wojewoda Ryszard Wilczyński

foto wojewody

 

Lat 53. Po ukończeniu Uniwersytetu Wrocławskiego w 1984   roku, do 1990 pracował w zespole badawczym Zakładu Geologii macierzystej uczelni. Od 1990 samorządowiec. Najpierw radny i sekretarz gminy Namysłów, później sekretarz powiatu namysłowskiego i wiceprzewodniczący Rady Powiatu. Równocześnie członek Prezydium Sejmiku Samorządowego Województwa Opolskiego. W 1993 roku Prezydent RP powołał go do swej Rady Ekologicznej.

 

Ponadto:

  • delegat do Sejmiku Krajowego (1990 - 1998),
  • przewodniczący grupy roboczej ds. samorządu terytorialnego Polsko-Czeskiej Komisji Międzyrządowej ds.. Współpracy Transgranicznej (1995 - 1998)
  • przewodniczący Sejmiku Samorządowego Województwa Opolskiego (1994 -1998)
    Kierując sejmikiem dał się poznać jako skuteczny obrońca dalszego istnienia Opolszczyzny w czasie wprowadzania reformy administracyjnej kraju.
  • pełnomocnik Zarządu Województwa Opolskiego ds. Programu Odnowy Wsi (1999 - 2006)
  • członek Zarządu Województwa Opolskiego (2006 - 2007)

Znaczący w jego karierze samorządowej był rok 1997, kiedy to w ramach współpracy z landem Nadrenii-Palatynatu, rozpoczął inicjatywę, którą uważa za swój największy zawodowy i osobisty sukces - zdołał zaszczepić na polski grunt odnowę wsi - europejską metodę rozwoju obszarów wiejskich. Koncepcja ta dowodzi kluczowej roli niematerialnych czynników rozwoju i wykorzystania zasobów własnych.
Ryszard Wilczyński zainicjował i kierował Opolskim programem odnowy wsi, początkowo jako przewodniczący Sejmiku Samorządowego Województwa Opolskiego, następnie Pełnomocnik Zarządu Województwa, a ostatnio jako członek Zarządu Województwa Opolskiego. Jest to największy i najdłużej działający regionalny program aktywizacji społeczności wiejskich w Polsce oraz jedna z najbardziej istotnych innowacji społecznych. Ryszard Wilczyński zainicjował organizację I Polskiego Kongresu Odnowy Wsi (2002 r.) a sam program znalazł naśladowców w województwie pomorskim (w roku 2004 miał tam miejsce II Polski Kongres Odnowy Wsi) i śląskim. Obecnie odnowa wsi jest opolską specyfiką i elementem wizerunku regionu. W programie uczestniczy ponad 500 sołectw z 65 gmin.
Rezonans społeczny odnowy wsi na Opolszczyźnie i Pomorzu oraz uzyskiwane wyniki spowodowały, iż działania na rzecz jej wsparcia znalazły się w Sektorowym Programie Operacyjnym \"Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich na lata 2004 - 2006\" z alokacją 108 milionów euro oraz w PROW 2007 - 2013 (w działaniu odnowa i rozwój wsi oraz w ramach osi 4 LEADER na przedsięwzięcia odnowy wsi przewidziano łącznie ponad 800 milionów euro).
Ryszard Wilczyński był stale angażowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi do prac nad kształtem tych działań, wnosząc w formalne ramy unijnego wsparcia wiele rozwiązań dla uczynienia z nich metod animacji szerszych procesów rozwojowych.

Ryszard Wilczyński podjął współpracę z Europejskim Stowarzyszeniem Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE w Wiedniu skupiającym 20 europejskich krajów, regionów i landów, dzięki czemu województwo opolskie w roku 2001 stało się pierwszym polskim członkiem tej organizacji. W roku 2006 Stowarzyszenie powierzyło mu funkcję wiceprzewodniczącego. Zwieńczeniem tej współpracy był VI Europejski Kongres Odnowy Wsi zorganizowany w Kamieniu Śląskim w dniach 23-26 maja 2007 roku. Był to pierwszy taki kongres w Polsce.

Ryszard Wilczyński mocno angażował się w przedsięwzięcia szkoleniowe na terenie całego kraju. W latach 2002 - 2006 były to: Program Szkoleniowy Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich, szkolenia dla Urzędników Służby Cywilnej (MSWiA), Program Wzmacniania Wdrażania Strategii Antykorupcyjnej w Polsce (MSWiA) oraz akcja \"Przejrzysta Polska\" (Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacja Batorego, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności).
Za swą aktywną działalność doceniony w regionie odznaką \"Zasłużonemu Opolszczyźnie\", \"Złotą Spinką\", \"Srebrnym Laurem Umiejętności i Kompetencji\". Inne ważne wyróżnienia: Brązowy i Złoty Krzyż Zasługi oraz odznaka \"Zasłużony dla Rolnictwa\".

Hobby:

turystyka górska

kultura śródziemnomorska

Wytworzył: Błażej Koska

Wprowadził: Błażej Koska

Opublikował: Błażej Koska

Liczba wyświetleń: 2922

Data wytworzenia: 2013-07-01

Data publikacji: 2013-07-01 12:19:26

Ostatnio Aktualizował: Błażej Koska

Data ostatniej zmiany: 2013-07-04 13:57:42

.