BIP OUW - archiwalny serwis (13.11.2014)
^ Wróć na górę strony

Wojewódzka Komisja do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Od dnia 1 stycznia 2012 r. rozpoczyna działalność Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Opolu, z siedzibą w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu, przy ul. Piastowskiej 14, zwana dalej „Wojewódzką Komisją". Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Opolu orzeka o zdarzeniu medycznym lub jego braku.

Zdarzenie medyczne - zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta albo śmierć pacjenta, będące następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną:

  • diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby,
  • leczenia, w tym wykonania zabiegu medycznego,
  • zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.

Postępowanie przed Wojewódzką Komisją dotyczy zdarzeń medycznych będących następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych w szpitalu w rozumieniu przepisów ustawy

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.).

Szpital - przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, w którym podmiot ten wykonuje działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne.

Świadczenie szpitalne - wykonywane całą dobę kompleksowe świadczenia zdrowotne polegające na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji i rehabilitacji, które nie mogą być realizowane w ramach innych stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych lub ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych; świadczeniami szpitalnymi są także świadczenia udzielane z zamiarem zakończenia ich udzielania w okresie nieprzekraczającym 24 godzin.

Pliki załączone do artykułu:

Wytworzył: Małgorzata Raczyńska - Łukaniszyn

Wprowadził: Aneta Stankiewicz

Opublikował: Aneta Stankiewicz

Liczba wyświetleń: 4992

Data wytworzenia: 2013-07-11

Data publikacji: 2013-07-11 10:18:17

Ostatnio Aktualizował: Aneta Stankiewicz

Data ostatniej zmiany: 2014-03-07 13:55:55

Historia zmian artykułu
  • 2014-03-07 13:55:55 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Aneta Stankiewicz, Dodano nowy załącznik: uchwala-nr-1-2014-zmiana-regulaminu.pdf
    • 2014-03-07 13:55:50 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Aneta Stankiewicz, Dodano nowy załącznik: uchwala-nr-1-2013.pdf
    • 2014-03-07 13:55:45 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Aneta Stankiewicz, Dodano nowy załącznik: regulamin-wojewodzkiej-komisji-ds-orzekania-o-zdarzeniach-medycznych-tekst-ujednolicony-28-02-2014-r.pdf
Pokaż wszystkie

.