BIP OUW - archiwalny serwis (13.11.2014)
^ Wróć na górę strony

Paszport - wydanie paszportu tymczasowego

Opolski Urząd Wojewódzki
Karta Usługi
paszport- WYDANIE PASZPORTU TYMCZASOWEGO  

Miejsce załatwienia sprawy

 

 

 

 

Kontakt

 

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Oddział Paszportów

Siedziba Oddziału: Opole, ul. Ozimska 19, piętro II

Godziny przyjęć klientów w Oddziale Paszportów:

poniedziałek – 7:45 – 16:30

wtorek - piątek – 7:45 – 15:00

Informacja paszportowa:

77 44 11 535

sekretariat:

77 44 11 540

77 45 36 108

77 45 38 971 - fax

Adresy e-mail:

sekretariat: wso_paszporty_sekr(at)opole(.)uw(.)gov(.)pl

informacja paszportowa: wso_paszportyinfo(at)opole(.)uw(.)gov(.)pl
Warunki niezbędne do załatwienia sprawy

Paszport tymczasowy wydaje się:

 • obywatelom polskim przebywającym czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej - na powrót do miejsca stałego pobytu za granicą;
 • obywatelom polskim przebywającym w Rzeczypospolitej Polskiej w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny oraz w nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową (tzw. wyjazd służbowy).
 • osobom, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, a przeszkoda ma charakter czasowy.

Formularze wniosków paszportowych można pobrać:

-      w siedzibie Oddziału Paszportów,

-      w Biurze Obsługi Klienta OUW w Opolu, ul. Piastowska 14.

Przyjmowane są wyłącznie oryginalne formularze wniosków – w formie kartonika. Nie przyjmuje się podań wypełnionych na formularzach wydrukowanych ze stron internetowych, kserowanych itp.

Złożenie wniosku o wydanie paszportu tymczasowego oraz jego odbiór następuje osobiście.

Jeżeli wniosek o wydanie paszportu tymczasowego dotyczy dziecka do lat 5, obecność dziecka przy składaniu wniosku oraz odbiorze paszportu nie jest wymagana. Dokument może odebrać jeden z rodziców lub opiekunów prawnych dziecka.
Wymagane dokumenty

1. Wypełniony wniosek o wydanie paszportu podpisany przez wnioskodawcę (w przypadku osoby małoletniej wniosek podpisany przez rodziców lub opiekunów prawnych).

2. Kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

3. W przypadku osoby małoletniej:

-       pisemna zgoda rodziców lub ustanowionych przez sąd       opiekunów,  

-     pisemna zgoda jednego z rodziców, gdy z orzeczenia sądu wynika, że prawo decydowania w sprawie wydania paszportu małoletniemu nie przysługuje drugiemu z rodziców - złożona w obecności pracownika Oddziału Paszportów (za granicą - konsula) bądź notariusza.

-    orzeczenie sądu rodzinnego - w przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub braku możliwości uzyskania zgody jednego z nich.

4. Dowód uiszczenia opłaty paszportowej.

5. Odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa, jeżeli osoba ubiega się o wydanie dokumentu paszportowego po zmianie nazwiska w wyniku zawarcia małżeństwa za granicą.

6. Do wglądu – ważny dowód osobisty.
Opłaty

30 zł – za  wydanie paszportu tymczasowego.

Opłatę paszportową można uiszczać:

 • w kasie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego  (ul. Piastowska 14, pok. 36) od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00,
 • na rachunek bankowy Opolskiego UrzęduWojewódzkiego – 22 1010 1401 0006 9322 3100 0000 - NBP O/Okręgowy Opole,
 • na sali obsługi klientów w siedzibie Oddziału Paszportów znajduje się monitorowane stanowisko komputerowe umożliwiające dokonanie opłaty paszportowej drogą internetową.
Termin składania dokumentów  
Termin załatwienia sprawy Paszport tymczasowy wydawany jest w terminie do 3 dni.
Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (DZ.U. z 2013r. poz. 268 ze zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz. U. Nr 152, poz. 1026).

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu (Dz. U. Nr z 2010 r. Nr 25, poz. 126).

4.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie ewidencji paszportowych i centralnej ewidencji (Dz. U. z 2010 r. Nr 26, poz. 131).

Dodatkowe informacje  
Tryb odwoławczy Na decyzję Wojewody Opolskiego w sprawie wydania paszportu przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Ministra Spraw Wewnętrznych w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Informacje redakcyjne

Opracowała: Alicja Subocz

Wytworzył: Alicja Subocz

Wprowadził: Józefa Piechowiak

Opublikował: Józefa Piechowiak

Liczba wyświetleń: 4518

Data wytworzenia: 2013-10-10

Data publikacji: 2013-07-25 14:16:19

Ostatnio Aktualizował: Józefa Piechowiak

Data ostatniej zmiany: 2014-10-17 14:44:28

Historia zmian artykułu
 • 2014-10-17 14:44:28 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Józefa Piechowiak, zmiana przepisów ustawy o dokumentach paszportowych
  • 2014-10-17 14:44:11 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Józefa Piechowiak, zmiana przepisów ustawy o dokumentach paszportowych
  • 2013-10-09 12:56:40 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Józefa Piechowiak, zmiana przepisów ustawy o dokumentach paszportowych
  • 2013-10-09 12:48:54 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Józefa Piechowiak, zmiana przepisów ustawy o dokumentach paszportowych
  • 2013-10-07 10:18:45 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Józefa Piechowiak, zmiana autora artykułu
  • 2013-10-04 12:55:02 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Józefa Piechowiak, korekta tytułu artykułu
  • 2013-10-04 12:23:04 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Józefa Piechowiak, korekta tytułu karty usługi
Pokaż wszystkie

.