BIP OUW - archiwalny serwis (13.11.2014)
^ Wróć na górę strony

Wydział Finansów, Budżetu i Certyfikacji

 

 Zastępca Dyrektora: Grażyna Ciosek-Karawan

Główny Księgowy Budżetu Wojewody Opolskiego

tel:         77 4524370

fax:         77 4524204

e-mail:  fbc(at)opole(.)uw(.)gov(.)pl

 

Zastępca Dyrektora: Katarzyna Ścipień

tel:         77 4524370

fax:         77 4524204

e-mail:  fbc(at)opole(.)uw(.)gov(.)pl

 

Zadania Wydziału Finansów, Budżetu i Certyfikacji

 Opracowywanie projektów budżetu Wojewody Opolskiego oraz finansowa realizacja zadań wynikających z ustaw budżetowych i rezerw celowych budżetu państwa,

 • Przekazywanie jako dysponent główny budżetu Wojewody Opolskiego;

-    środków na zadania statutowe jednostek organizacyjnych podległych wojewodzie

-    dotacji jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zleconych ustawami zadań z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych,

 • Dokonywanie kontroli finansowej wydatkowania środków i dotacji w jednostkach podległych wojewodzie i w jednostkach samorządu terytorialnego,
 • Przekazywanie do budżetu państwa należności budżetowych, w tym również z tytułu grzywien i mandatów karnych, nakładanych przez organy do tego uprawnione, m.in. przez: policję, inspekcję sanitarną, inspekcję ochrony środowiska, inspekcję handlową, inspekcję weterynaryjną, państwową straż pożarną, straż graniczną, nadleśnictwa,
 • Prowadzenie windykacji zaległych płatności niepodatkowych wobec budżetu Państwa (m. in. grzywny, mandaty),

 

W zakresie certyfikacji wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego:

 • poświadczanie Komisji Europejskiej, że Instytucja Zarządzająca przedkłada do refundacji wnioski o płatność, zawierające kwoty poniesione zgodnie z przepisami prawa europejskiego i krajowego.

 

Szczegółowy zakres działania określa Regulamin Organizacyjny Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Wytworzył: Irena Sztoń

Wprowadził: Błażej Koska

Opublikował: Błażej Koska

Liczba wyświetleń: 8177

Data wytworzenia: 2013-07-03

Data publikacji: 2013-07-03 08:56:00

Ostatnio Aktualizował: Lidia Kowal

Data ostatniej zmiany: 2014-10-27 13:32:32

Historia zmian artykułu
 • 2014-10-27 13:32:32 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Lidia Kowal, Zmiana nr. tel.z-cy dyr. K.Ścipień
  • 2014-10-14 13:38:45 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Iwona Baran-Proniewicz, korekta artykułu
  • 2013-12-31 10:52:56 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Lidia Kowal, Zmiana adresu mialowego wydziału
  • 2013-10-04 10:54:55 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Lidia Kowal, Korekta nr fax
Pokaż wszystkie

.