BIP OUW - archiwalny serwis (13.11.2014)
^ Wróć na górę strony

Wydawanie zezwoleń na pracę dla cudzoziemców - informacja ogólna.

 

Wydawanie zezwoleń na pracę dla cudzoziemców - informacja ogólna.

TYPY ZEZWOLEŃ NA PRACĘ:

Zezwolenie typu A – dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsca zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Zezwolenie typu B – dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę polegającą na pełnieniu funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji przez okres przekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Zezwolenie typu C – dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego  i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego albo podmiotu powiązanego, 
w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), z pracodawcą zagranicznym.

Zezwolenie typu D – dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego, nieposiadającego oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa).

Zezwolenie typu E – dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w ciągu kolejnych 6 miesięcy w innym celu niż wskazany w typach B, C, D.

Wytworzył: Aleksandra Wodowska - Niwelt

Wprowadził: Magdalena Średniawska

Opublikował: Magdalena Średniawska

Liczba wyświetleń: 4004

Data wytworzenia: 2013-07-30

Data publikacji: 2013-07-30 13:24:20

Ostatnio Aktualizował: Agnieszka Kwiecień

Data ostatniej zmiany: 2014-07-07 08:50:15

Historia zmian artykułu
  • 2014-07-07 08:50:15 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Agnieszka Kwiecień, zmiana informacji
    • 2014-01-16 09:47:26 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Agnieszka Kwiecień, edycja
    • 2014-01-15 11:14:49 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Magdalena Średniawska, zmiana kategorii
Pokaż wszystkie

.