BIP OUW - archiwalny serwis (13.11.2014)
^ Wróć na górę strony

Zgłoszenie inicjatywy nadania orderu / odznaczenia państwowego.

Opolski Urząd Wojewódzki
Karta Usługi

ZGŁOSZENIE INICJATYWY NADANIA

ORDERU / ODZNACZENIA PAŃSTWOWEGO 

Miejsce załatwienia sprawy

 

Kontakt

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Oddział Ewidencji Ludności i Wyznań Religijnych

pokój: 320

 

telefon: 77 45 24 407
Warunki niezbędne do załatwienia sprawy
 • Prawidłowo wypełniony wniosek.
 • Osoba proponowana do odznaczenia nie może być karana.
Wymagane dokumenty

Wniosek o nadanie orderu / odznaczenia

wraz z pismem przewodnim

Opłaty brak
Termin składania dokumentów 3-4 miesiące przed planowaną datą wręczenia odznaczenia.
Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450  ze zm.).
 2. Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. z 2004, Nr 277, poz. 2743 ze zm.).
Dodatkowe informacje
 • Wniosek jest drukiem jednoarkuszowym.

 

Order Odrodzenia Polski jest nagrodą za wybitne zasługi położone w służbie Państwu i społeczeństwu, zwłaszcza poprzez:

1) wybitne osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności państwowej i publicznej,

2) szczególne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju,

3) szczególne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej, służby publicznej oraz wybitną twórczość naukowa, literacką i artystyczna,

4) wybitne zasługi dla rozwoju współpracy RP z innymi państwami i narodami.

Krzyż Zasługi jest nagrodą za czyny przekraczające zakres zwykłych obowiązków i przynoszące znaczną korzyść Państwu lub obywatelom.

Krzyż Zasługi może być nadany także za:

1) ofiarną działalność publiczną,

2) ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.

W związku z powyższym uzasadnienie wniosku o nadanie Orderu lub Krzyża Zasługi powinno prezentować konkretne zasługi kandydata, wykraczające poza wykonywane obowiązki służbowe. Nie powinno się opisywać kariery zawodowej, awansów, ukończonych kursów i szkoleń, ani cech osobowościowych kandydata. Informacje o przebiegu pracy zawodowej, zajmowanych stanowiskach i pełnionych funkcjach nie stanowią wystarczającego uzasadnienia wniosku o nadanie Krzyża Zasługi.

Wszystkie prezentowane dokonania powinny być określone w czasie tak, aby możliwa była ocena, czy miały one miejsce po, czy przed nadaniem ostatniego odznaczenia lub orderu. Przedstawienie zasług bez umiejscowienia ich w czasie uniemożliwia ocenę, czy zostały one już uhonorowane.

Medal za Długoletnią Służbę jest nagrodą za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwu.

Drugim kryterium jakie należy spełnić do niniejszego odznaczenia jest ogólny staż pracy zawodowej: 

- po 10 latach pracy zawodowej – Brązowy Medal,

- po 20 latach pracy zawodowej – Srebrny Medal,

- po 30 latach pracy zawodowej – Złoty Medal.

W uzasadnieniu wniosku o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę należy opisać przebieg pracy zawodowej kandydata oraz jego konkretne zasługi, za które aktualny pracodawca (wnioskodawca) chciałby nagrodzić niniejszym odznaczeniem.  Medal za Długoletnią Służbę przyznawany jest osobom czynnym zawodowo.

Tryb odwoławczy -
Informacje redakcyjne -

Pliki załączone do artykułu:

Wytworzył: Magdalena Średniawska

Wprowadził: Magdalena Średniawska

Opublikował: Magdalena Średniawska

Liczba wyświetleń: 4096

Data wytworzenia: 2013-07-05

Data publikacji: 2013-07-05 12:00:12

Ostatnio Aktualizował: Magdalena Średniawska

Data ostatniej zmiany: 2014-03-11 11:19:50

Historia zmian artykułu
 • 2014-03-11 11:19:50 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Magdalena Średniawska, edycja
  • 2014-03-11 11:18:23 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Magdalena Średniawska, dopisanie informacji
  • 2014-01-21 10:27:40 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Magdalena Średniawska, zmiana przepisów
  • 2014-01-21 10:26:51 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Magdalena Średniawska, Dodano nowy załącznik: wniosek-o-nadanie-medalu-za-dlugoletnia-sluzbe.doc
Pokaż wszystkie

.