BIP OUW - archiwalny serwis (13.11.2014)
^ Wróć na górę strony

Wystąpienie pokontrolne z przeprowadzonej kontroli w Domu Dziecka w Bąkowie

Wytworzył: Anna Namysło

Wprowadził: Aneta Stankiewicz

Opublikował: Aneta Stankiewicz

Liczba wyświetleń: 809

Data wytworzenia: 2014-11-12

Data publikacji: 2014-11-12 13:38:47

Ostatnio Aktualizował: Aneta Stankiewicz

Data ostatniej zmiany: 2014-11-12 13:38:33

Wystąpienie pokontrolne z przeprowadzonej kontroli w Domu Dziecka nr 2 w Brzegu

Wytworzył: Anna Namysło

Wprowadził: Aneta Stankiewicz

Opublikował: Aneta Stankiewicz

Liczba wyświetleń: 653

Data wytworzenia: 2014-11-12

Data publikacji: 2014-11-12 13:34:40

Ostatnio Aktualizował: Aneta Stankiewicz

Data ostatniej zmiany: 2014-11-12 13:34:24

Wystąpienie pokontrolne z przeprowadzonej kontroli w Domu Dziecka nr 1 w Brzegu

Wytworzył: Anna Namysło

Wprowadził: Aneta Stankiewicz

Opublikował: Aneta Stankiewicz

Liczba wyświetleń: 666

Data wytworzenia: 2014-11-12

Data publikacji: 2014-11-12 13:31:19

Ostatnio Aktualizował: Aneta Stankiewicz

Data ostatniej zmiany: 2014-11-12 13:30:59

Wystąpienie pokontrolne z przeprowadzonej kontroli w Powiatowym Zespołe Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Paczkowie.

Wytworzył: Anna Namysło

Wprowadził: Aneta Stankiewicz

Opublikował: Aneta Stankiewicz

Liczba wyświetleń: 655

Data wytworzenia: 2014-11-12

Data publikacji: 2014-11-12 13:21:47

Ostatnio Aktualizował: Aneta Stankiewicz

Data ostatniej zmiany: 2014-11-12 13:24:23

Informacja o wynikach kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Niepublicznym Żłobku "Bajka" Barbara Popławska

Wytworzył: Izabela Folęga

Wprowadził: Aneta Stankiewicz

Opublikował: Aneta Stankiewicz

Liczba wyświetleń: 717

Data wytworzenia: 2014-11-12

Data publikacji: 2014-11-12 13:16:19

Ostatnio Aktualizował: Aneta Stankiewicz

Data ostatniej zmiany: 2014-11-12 13:16:10

Sprawozdania z kontroli w trybie uproszczonym w Domu Dziecka „Nasz Dom Bogacica – Bąków”

Wytworzył: Agnieszka Cieślik

Wprowadził: Aneta Stankiewicz

Opublikował: Aneta Stankiewicz

Liczba wyświetleń: 643

Data wytworzenia: 2014-11-12

Data publikacji: 2014-11-12 13:06:28

Ostatnio Aktualizował: Aneta Stankiewicz

Data ostatniej zmiany: 2014-11-12 13:06:06

Wystąpienie pokontrolne do Prezesa Stowarzyszenia Koła Bielickiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Bielicach z kontroli doraźnej, przeprowadzonej w związku z uzyskanymi informacjami o prowadzeniu bez zezwolenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

Wytworzył: Aleksandra Kędzierska-Buczyńska

Wprowadził: Aneta Stankiewicz

Opublikował: Aneta Stankiewicz

Liczba wyświetleń: 585

Data wytworzenia: 2014-11-05

Data publikacji: 2014-11-05 10:07:37

Ostatnio Aktualizował: Aneta Stankiewicz

Data ostatniej zmiany: 2014-11-05 10:07:14

Informacja o wynikach kotroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym Anna Maria Kowalska-Baron w Opolu w zakresie sprawdzenia realizacji stażu podyplomowego lekarzy dentystów.

Wytworzył: Bożena Rosłanowska-Joks

Wprowadził: Aneta Stankiewicz

Opublikował: Aneta Stankiewicz

Liczba wyświetleń: 529

Data wytworzenia: 2014-11-05

Data publikacji: 2014-11-05 08:23:35

Ostatnio Aktualizował: Aneta Stankiewicz

Data ostatniej zmiany: 2014-11-05 08:23:12

Informacja o wynikach kontroli problemowej przeprowadzonej w Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Tańczak i S-ka Spółka Jawna w zakresie sprawdzenia realizacji stażu podyplomowego lekarzy dentystów.

Wytworzył: Bożena Rosłanowska-Joks

Wprowadził: Aneta Stankiewicz

Opublikował: Aneta Stankiewicz

Liczba wyświetleń: 609

Data wytworzenia: 2014-11-05

Data publikacji: 2014-11-05 08:19:02

Ostatnio Aktualizował: Aneta Stankiewicz

Data ostatniej zmiany: 2014-11-05 08:18:36

Kontrola problemowa w OPS Kluczbork w zakresie Oceny zasadności składania miesięcznych zapotrzebowań na środki finansowe z budżetu państwa oraz bieżącego wykorzystania przekazanych dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i ochrony zdrowia za okres styczeń – sierpień 2014 r.

Wytworzył: Pawel Orawczak

Wprowadził: Aneta Stankiewicz

Opublikował: Aneta Stankiewicz

Liczba wyświetleń: 579

Data wytworzenia: 2014-11-04

Data publikacji: 2014-11-04 14:56:20

Ostatnio Aktualizował: Aneta Stankiewicz

Data ostatniej zmiany: 2014-11-04 14:56:02

.