BIP OUW - archiwalny serwis (13.11.2014)
^ Wróć na górę strony

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w OPS w Wołczynie w zakresie: Oceny realizacji za okres od 1 stycznia 2012 r. do 30 września 2013 r. Programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Wytworzył: Beata Szypczyńska

Wprowadził: Aneta Stankiewicz

Opublikował: Aneta Stankiewicz

Liczba wyświetleń: 730

Data wytworzenia: 2014-01-09

Data publikacji: 2014-01-09 08:59:22

Ostatnio Aktualizował: Aneta Stankiewicz

Data ostatniej zmiany: 2014-01-09 08:59:05

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Nasz Dom” w Opolu, dot. zbadania standardu usług w zakresie zaspokajania potrzeb bytowych wychowanków.

Wytworzył: Agnieszka Cieślik

Wprowadził: Aneta Stankiewicz

Opublikował: Aneta Stankiewicz

Liczba wyświetleń: 613

Data wytworzenia: 2014-01-07

Data publikacji: 2014-01-07 11:36:04

Ostatnio Aktualizował: Aneta Stankiewicz

Data ostatniej zmiany: 2014-01-07 11:35:30

Wystąpienie pokontrolne z przeprowadzonej kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Popielowie z zakresu oceny realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz ocenę zgodności zatrudnienia pracowników Ośrodka z wymaganymi kwalifikacjami (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 j. t. z późn. zm).

Wytworzył: Marzena Janiszewska

Wprowadził: Aneta Stankiewicz

Opublikował: Aneta Stankiewicz

Liczba wyświetleń: 672

Data wytworzenia: 2014-01-07

Data publikacji: 2014-01-07 11:11:11

Ostatnio Aktualizował: Aneta Stankiewicz

Data ostatniej zmiany: 2014-01-07 11:10:36

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w Domu Dziecka w Namysłowie z Filią w Namysłowie w zakresie zbadania standardu usług i zaspokajania potrzeb bytowych wychowanków.

Wytworzył: Agnieszka Cieślik

Wprowadził: Aneta Stankiewicz

Opublikował: Aneta Stankiewicz

Liczba wyświetleń: 730

Data wytworzenia: 2013-12-19

Data publikacji: 2013-12-19 09:20:00

Ostatnio Aktualizował: Aneta Stankiewicz

Data ostatniej zmiany: 2013-12-19 10:44:52

Wystąpienie pokontrolne z przeprowadzonej kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bierawie z zakresu oceny realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz ocenę zgodności zatrudnienia pracowników Ośrodka z wymaganymi kwalifikacjami (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 j. t. z późn. zm).

Wytworzył: Marzena Janiszewska

Wprowadził: Aneta Stankiewicz

Opublikował: Aneta Stankiewicz

Liczba wyświetleń: 722

Data wytworzenia: 2013-12-16

Data publikacji: 2013-12-16 12:20:46

Ostatnio Aktualizował: Aneta Stankiewicz

Data ostatniej zmiany: 2013-12-16 12:20:25

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w zakresie realizacji Programu Rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania " za okres od 1 stycznia 2012 r. do 30 września 2013 r. w GOPS Radłów.

Wytworzył: Beata Szypczyńska

Wprowadził: Aneta Stankiewicz

Opublikował: Aneta Stankiewicz

Liczba wyświetleń: 824

Data wytworzenia: 2013-11-27

Data publikacji: 2013-11-27 08:23:25

Ostatnio Aktualizował: Aneta Stankiewicz

Data ostatniej zmiany: 2013-11-27 08:22:58

Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Domu Pomocy Społecznej w Jędrzejowie w zakresie oceny jakości usług świadczonych przez Dom oraz zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.

Wytworzył: Dorota Rutkowska

Wprowadził: Aneta Stankiewicz

Opublikował: Aneta Stankiewicz

Liczba wyświetleń: 718

Data wytworzenia: 2013-11-21

Data publikacji: 2013-11-21 11:28:14

Ostatnio Aktualizował: Aneta Stankiewicz

Data ostatniej zmiany: 2013-11-21 11:27:56

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w OPS w Zawadzkiem w zakresie zasadności składania miesięcznych zapotrzebowań na środki finansowe.

Wytworzył: Natalia Majchrzyk

Wprowadził: Aneta Stankiewicz

Opublikował: Aneta Stankiewicz

Liczba wyświetleń: 757

Data wytworzenia: 2013-11-20

Data publikacji: 2013-11-20 10:06:05

Ostatnio Aktualizował: Aneta Stankiewicz

Data ostatniej zmiany: 2013-11-20 10:05:48

Wystąpienie pokontrolne z przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubrzy kontroli kompleksowej w zakresie oceny realizacji zadań, wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493, z późn. zm.).

Wytworzył: Mariola Puda

Wprowadził: Aneta Stankiewicz

Opublikował: Aneta Stankiewicz

Liczba wyświetleń: 648

Data wytworzenia: 2013-11-08

Data publikacji: 2013-11-08 12:04:34

Ostatnio Aktualizował: Aneta Stankiewicz

Data ostatniej zmiany: 2013-11-08 12:04:20

Wystąpienie pokontrolne z przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Leśnicy kontroli kompleksowej w zakresie oceny realizacji zadań, wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493, z późn. zm.).

Wytworzył: Mariola Puda

Wprowadził: Aneta Stankiewicz

Opublikował: Aneta Stankiewicz

Liczba wyświetleń: 688

Data wytworzenia: 2013-11-08

Data publikacji: 2013-11-08 12:00:46

Ostatnio Aktualizował: Aneta Stankiewicz

Data ostatniej zmiany: 2013-11-08 12:00:25

.