BIP OUW - archiwalny serwis (13.11.2014)
^ Wróć na górę strony

Wystąpienie pokontrolne z przeprowadzonej kontroli sprawdzającej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kietrzu z zakresu oceny realizacji zaleceń pokontrolnych Wojewody Opolskiego Nr PS.II.431.26.2013.MJ z dnia 18 czerwca 2013 r. z ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.).

Wytworzył: Marzena Janiszewska

Wprowadził: Iwona Baran - Proniewicz

Opublikował: Iwona Baran - Proniewicz

Liczba wyświetleń: 608

Data wytworzenia: 2014-09-04

Data publikacji: 2014-09-05 09:56:15

Ostatnio Aktualizował: Iwona Baran - Proniewicz

Data ostatniej zmiany: 2014-09-05 09:55:54

Wystąpienie pokontrolne do Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy z kontroli kompleksowej w zakresie jakości usług świadczonych przez Dom oraz oceny zgodności zatrudnienia pracowników Domu z wymaganymi kwalifikacjami.

Wytworzył: Aleksandra Kędzierska-Buczyńska

Wprowadził: Aneta Stankiewicz

Opublikował: Aneta Stankiewicz

Liczba wyświetleń: 608

Data wytworzenia: 2014-08-20

Data publikacji: 2014-08-20 11:04:40

Ostatnio Aktualizował: Aneta Stankiewicz

Data ostatniej zmiany: 2014-08-20 11:04:23

Wystąpienie pokontrolne z przeprowadzonej kontroli problemowej w TRISO – OPOLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU DZIECI Z TRISOMIĄ 21 w zakresie prawidłowości realizacji turnusów rehabilitacyjnych.

Wytworzył: Mirosław Próchniak

Wprowadził: Aneta Stankiewicz

Opublikował: Aneta Stankiewicz

Liczba wyświetleń: 617

Data wytworzenia: 2014-08-12

Data publikacji: 2014-08-12 14:37:09

Ostatnio Aktualizował: Aneta Stankiewicz

Data ostatniej zmiany: 2014-08-12 14:36:57

Wystąpienie pokontrolne Wojewody Opolskiego z kontroli kompleksowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie, w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Wytworzył: Agnieszka Kasprzyk

Wprowadził: Aneta Stankiewicz

Opublikował: Aneta Stankiewicz

Liczba wyświetleń: 533

Data wytworzenia: 2014-08-11

Data publikacji: 2014-08-11 14:09:34

Ostatnio Aktualizował: Aneta Stankiewicz

Data ostatniej zmiany: 2014-08-11 14:09:23

Wystąpienie pokontrolne do Pani Iwony Adamczyk, prowadzącej działalność gospodarczą pn. „Adamczyk Iwona Pokoje do wynajęcia” z kontroli doraźnej, przeprowadzonej w związku z sygnałami o prowadzeniu bez zezwolenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w ramach działalności gospodarczej.

Wytworzył: Aleksandra Kędzierska-Buczyńska

Wprowadził: Aneta Stankiewicz

Opublikował: Aneta Stankiewicz

Liczba wyświetleń: 615

Data wytworzenia: 2014-07-31

Data publikacji: 2014-07-31 08:28:26

Ostatnio Aktualizował: Aneta Stankiewicz

Data ostatniej zmiany: 2014-07-31 08:28:13

Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Wielofunkcyjnej Dom Dziecka w Krasnym Polu oraz Interwencyjnej Filii „Gniazdo” w Głubczycach w zakresie oceny standardu opieki i wychowania w placówce, oceny standardu usług w placówce w zakresie zaspokajania potrzeb bytowych wychowanków, przestrzegania praw dziecka oraz kwalifikacje osób zatrudnionych w placówce

Wytworzył: Agnieszka Cieślik

Wprowadził: Aneta Stankiewicz

Opublikował: Aneta Stankiewicz

Liczba wyświetleń: 565

Data wytworzenia: 2014-07-30

Data publikacji: 2014-07-30 15:17:57

Ostatnio Aktualizował: Aneta Stankiewicz

Data ostatniej zmiany: 2014-07-30 15:17:47

Wystąpienie pokontrolne z przeprowadzonej kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łubnianach z zakresu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z póżn. zm.), w zakresie przyznawania i odmowy przyznania świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej oraz zgodności zatrudnienia pracowników Ośrodka z wymaganymi kwalifikacjami.

Wytworzył: Marzena Janiszewska

Wprowadził: Aneta Stankiewicz

Opublikował: Aneta Stankiewicz

Liczba wyświetleń: 521

Data wytworzenia: 2014-07-21

Data publikacji: 2014-07-21 08:58:09

Ostatnio Aktualizował: Aneta Stankiewicz

Data ostatniej zmiany: 2014-07-21 08:56:48

Wystąpienie pokontrolne z przeprowadzonej kontroli kompleksowej w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych prowadzonym przez Kongregację Sióstr Św. Karola Boromeusza w Nysie w zakresie oceny jakości usług świadczonych przez Dom.

Wytworzył: Dorota Rutkowska

Wprowadził: Aneta Stankiewicz

Opublikował: Aneta Stankiewicz

Liczba wyświetleń: 497

Data wytworzenia: 2014-07-18

Data publikacji: 2014-07-18 08:52:31

Ostatnio Aktualizował: Aneta Stankiewicz

Data ostatniej zmiany: 2014-07-18 08:52:18

Informacja o wynikach kontroli problemowej przeprowadzonej w Szpitalu Powiatowym im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich, ul. Opolska 36A.

Wytworzył: Bożena Rosłanowska-Joks

Wprowadził: Aneta Stankiewicz

Opublikował: Aneta Stankiewicz

Liczba wyświetleń: 494

Data wytworzenia: 2014-07-15

Data publikacji: 2014-07-15 12:55:44

Ostatnio Aktualizował: Aneta Stankiewicz

Data ostatniej zmiany: 2014-07-15 12:55:33

Informacja o wynikach kontroli problemowej przeprowadzonej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Stomatologicznej Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Kościuszki 15, 48-200 Prudnik.

Wytworzył: Bożena Rosłanowska-Joks

Wprowadził: Aneta Stankiewicz

Opublikował: Aneta Stankiewicz

Liczba wyświetleń: 504

Data wytworzenia: 2014-07-15

Data publikacji: 2014-07-15 12:52:30

Ostatnio Aktualizował: Aneta Stankiewicz

Data ostatniej zmiany: 2014-07-15 12:52:16

.